Sep 8, 2009

No to Mining in Sablayan

Last September 1, my recent visit at my aunt in Sablayan, Occidental Mindoro, I notice this letter from Mayor’s office. It stated below;


SA MGA NAGMAMAHAL SA BAYAN NG SABLAYAN,

       Tayo ngayon ay nahaharap sa isang matinding panganib. Panganib na sisira sa ating kalikasan, kabuhayan at kinabukasan. Sa maikling panahon, ang ating tinatamasa mula kay Inang Kalikasan… malinis na hangin, tubig at kabuhayan mula sa kagubatan at kabundukan, masaganang ani sa mga sakahan, mga isda at yamang dagat, ng ilog, lawa at karagatan at katahimikan ng kapatid na tribung Mangyan sa kanilang lupang ninuno ay maaaring mawaglit sa isang iglap dahil sa Pagmimina.

       Ang mga bagay na ito ay mahaba at masusing pinag-aralan ng inyong Pamahalaang Lokal. Dahil dito, tayo ay nagpasa ng batas na 25-Taong Moratoryum sa Malakihang Pagmimina sa buong Sablayan. Ang hakbanging ito ay may matibay na suporta mula sa ating mga simbahan, mga local na samahan, katutubong Mangyan at iba’t ibang sector ng ating bayan. Ito ay kailangan upang mapangalagaan ang ating mga likas na kayamanan upang maipamana sa ating salin-lahi.

       Kaya’t nararapat na tayo ay maging mapanuri at mapagbantay. Huwag kayong magpabulag sa pera, mga kasinungalingan at matatamis na pangako ng mga taong gumagalugad sa ating mga baryo at sitio upang mangalap ng mga pirma at suporta sa pagmimina dito sa Sablayan. Ang kanilang ginagawa ay labag sa batas at walang pahintulot sa Pamahalaang Lokal.

       Magkaisa tayo para sa mapayapa, maayos, pantay-pantay at pangmatagalang kaunlaran para sa lahat!


PAMAHALAANG LOKAL NG SABLAYAN


(below is the photo of the letter)


We support to "No Mining in Sablayan".

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails